PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  • Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Asociația Concrete Rockers are obligaţia de a administra în condiții de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a prelua și onora comenzile realizate pe site-ul https://www.concreterockers.ro/, precum și pentru marketing direct. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare procesării comenzilor lansate de aceștia pe site. Refuzul de a oferi aceste informații determină imposibilitatea livrării produselor comandate și implicit anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator. Clienților le va fi cerut acordul înainte de a le fi trimise informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de https://www.concreterockers.ro/.

Conform Legii nr. 677/2001, clienții beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, client se poate adresa cu o cerere scrisă pe adresa de e-mail cnrtrockers@gmail.com sau prin poștă printr-o cerere semnată și datată la adresa sediului societății noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate terţilor fără acordul prealabil al clienților. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate terţilor fără acordul prealabil al clienților. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Dacă unele din datele clienților sunt incorecte, aceștia sunt rugați să informeze operatorii Vânzătorului cât mai curând posibil. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document.